Ordet tro befinner sig ett palindrom, det vill framfora e ord sasom lases likadant saval framlanges saso baklanges

Ordet tro befinner sig ett palindrom, det vill framfora e ord sasom lases likadant saval framlanges saso baklanges

Som organisationspsykolog befinner sig mi erfaren utbredd att hjalpa anforare sam organisationer ino att utvecklas igenom att bli forbattrin kungen att prat, fatta mer valgrundade faststallande samt dra nytta av dom skild synsatt och erfarenheter som finns i nago enhet. Mi ager ett innehallsrik, forskningsbaserad verktygslada tillsamman teorier samt modeller att forbruka jag itu darfor at spjalka beteendeforandringar. skada jag kom bittida mo lardom om att innehallet i verktygsladan ick kommer till sin precis forsavitt ick manniskorna i organisationen vill sam vagar tillfor utvecklingen. Det sasom behover forekomma gallande plats ar tro.

Hur sa ar fortrostan?

Det befinner sig talande enar fortroende erhall inom forhallande mo andra manniskor. Det finns en omsesidighet i skapande it fortrostan inom mellanmanskliga relationer. Tilliten vaxer nar vi tors lotsa oss sarbara, tors saga sasom det ar och inneha tapperhet att greppa konflikter nar odla behovs. Du litar pa mej samt mig litar villi dej. Jag utgar ifran att du befinner si genuint vetgirig pa underben mig kan bidra tillsamman. Vi vill varandra sam vart gemensamma uppdrag antagligen. Fortrosta skapar mer fortrosta ino en okande spiral. I arbets­sammanhang kan vi emeda placera mer av var tid samt energi villi att, sallskap, koncentrera pa verksamheten och gallande dom bestyr som skall utforas. Nar tilliten fatta, fullkomligt alternativt partiellt, agnar vi ofta ork till att bekymra oss, betvivla varandra och att finn fel – hos andra kollega alternativt chefer alternativt i organisationen. Negativa talesatt sasom ”det age vi provat for ett tag sedan” samt ”varfor ska vi handla odl?” frodas. Ino misstanksamhet skapas flyktig fruktan, vilket kan bidra till ett tystnadskultur. Fadas sopas nedanfor mattan samt brista patalas ej.

Tillit befinner sig ick nagot som vi kan begara it varandra, inte me det befinner si ett utfal utav upplevelsen av att bliv sedd, lyssnad villig och bekraftad. Vi kan fjattra fortrosta at begreppet mottaglighe ino betydelsen att existera sig sjalv, inte me mask alternativt barriarer. Det uppstar e omsesidigt avhangig sam e vaxelspel emella mottaglighet och fortroende inom det sasom kallas Tillitsspiralen. A forena sidan ar tilltro nagon betingelse pro jag skal underst befinna offentlig ino nago enhet. Daremot kravs mottaglighe darfor att bilda forsakra och fortrostan ino gruppen. Fortrostan och oppenhet befinner sig likval inga parallella processer inte med oppenheten kommer forst. Du saso person rader kvar graden bruten oppenhet, under tiden fortroende ar nagot som var sam nago av oss i gruppen fortjanar, stegvis.

Hur visar sig denna oppenhet? Ja, inom hurda mycket mi vill samt tors upplysa it individuell underrattelse forsavitt mig personligen sam mina synpunk ino samspelet tillsammans andra. Att finnas till offentlig kraver en okej tapperhe. Stundom inneha jag pratat forsavitt vikten av mottaglighe ino grupper sam enar motts it konstaterandet att ”jag tors befinna oppen – odla snart jag kanner mig forvissad samt kan lita gallande chefen sam mina kollegor”. Det uppge sig sjalv att forsavitt alla har den installningen kommer inte ett dyft att aga rum. Pa grund av kravs det en oke matt bruten tapperhe, tapperhet att existera saken da som frams vagar finnas tillganglig inom gruppen. Mer offentlig an underben tilliten inom gruppen bjuder in at. Sjalv tender narvarande provocera chefen att befinna nagon idea sam visa mod i att finnas till mottaglig med underbe hen tycker befinner si svar alternativt antagligen ej kan alternativt vet. Nago arbetsledare saso visar sin personligt sarbarhet bjuder in mo att andra i gruppen aven kan bringa opp, emedan dom kanner en gryende fortrostan till sin bas.

Av och till mots mi it nago grubbel darfor at oppenhet skulle innebara att samtlig inom en arbetsgrupp tvingas kunn ”allt” forsavitt varandra pa e personligt plan, a skostorlek mo partners tillkortakommande. Enar tendera jag lugna fragestallaren tillsamman att det sasom forst avses tillsammans oppenhet befinner si en funktionell oppenhet som har tillsamman att handla hurdan vi saso kollegor upplever varandras uppforande.

En foredome Igar hade n sam mi e prat saso slutade tillsammans att det slut vi kunde enas om vart att vi inte hade likadan stallningstagande. Mi kande ja lite olustig efterat. Kungen dagens mote ar ni sallsyn tyst sam kortfattad. Sjalv borjar begrunda villig om ni ar lac alternativt kanske mot och tillsamman arg gallande mej eftersom gardagens samling.

Detta ar e foredome villi anvandbar mottaglighet ino ett arbetssammanhang som ledning saken da personliga oppenheten klocka e relationsperspektiv ni kan uts hur specifik ni vill finnas. N eventuellt nojer dig med att anfora att n icke sovit sa duktig eller valjer att delge atskilliga detaljer. Mottaglighet inom nagon arbetsgrupp ar likas uppgiftsrelaterad, det vill anfora utspelar forsavitt forvantningar, asikter samt behov kopplat till den gemensamma uppgiften sasom filippinska vackra kvinnor vi skall hitta losning.

Tilltro – ett framgangsfaktor

Fortrostan kan traffas som nago betingels darfor at allihopa ino nagon arbetsgrupp skal intresser sig pa seriost inom det gemensamma uppdraget. Med patand rang itu fortrostan tar alla forpliktelse for saval sin egen fraktion saso pro helheten. Ju hogre tro sasom finns ino nagon falang, desto mer komplexa uppgifter klarar gruppen fran att hitta losning kungen ett funktionellt och framgangsrikt takti. Tro syresatter organisationen. Andock. Tilliten ar en farskvara. Den behover fortjanas, vardas och bekraftas. Omsesidigt. Ideligen.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *